Fehér Holló Természetvédelmi Egyesület

Célunk az ember és a természet harmóniájának újjáélesztése, a természethez kapcsolódó magyar hagyományaink továbbadása.

Védett és védelemre érdemes területek kutatása és kezelése

Vindornyai-láp

Az elmúlt 15 évben egyesületi tagjaink Zala megye csaknem egynegyedét részletesen felmérték természetvédelmi szempontból (természeti területek katasztere).

2001-ben elkészítettük „Egyedi tájértékek kataszterezése Zalaszántó, Vindornyalak” című tanulmányunkat és „Veszélyeztetett életközösségek, élőhelyek, tájértékek, természeti területek felmérése és védelme; kutatási eredményeinket, védelmi javaslatainkat tartalmazó térinformatikai feldolgozási-tájékoztatási rendszer kiépítése” című CD-nket.

A Keszthelyi-hegység nagy részét lefedő Tátika-Rezi Régió Önkormányzati Társulás területén a természeti és kultúrtörténeti értékekre alapozott szelíd turizmus megvalósíthatósági tanulmányát készítettük el.
Murai holtág

Természetvédelmi kezelési tervek készítését segítettük elő több országos és helyi jelentőségű védett terület fennmaradása érdekében.
2007-2008 során a Mura folyó mentén végeztünk tájtörténeti, és zoológiai kutatásokat a Veszprémi Egyetem, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a Krizoveci Mezőgazdasági Főiskola és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum partnereként az „EMBER–MURA–TERMÉSZET” című interreg pályázat keretében.
ÖN IS SEGÍTHET!

Fontosnak tartjuk az értékes gyepterületek és erdőszegélyek özönnövényektől való mentesítését. Minden évben rendezünk erre irányuló közösségi programokat.

Özönnövény az a jövevény faj, amely meghonosodott a természetes vagy féltermészetes közösségekben, illetve élőhelyeken, változásokat idézett elő, és veszélyezteti a biológiai sokféleséget. Más definíció szerint: olyan nem őshonos faj, amely elterjedési területe és populációmérete a számukra megfelelő élőhelyeken, adott területen, adott tér- és időskálán monoton módon növekszik. Ilyen növény pl. az aranyvessző, a gyalogakác, a bálványfa vagy a parlagfű is. Az ilyen növények rendszeres visszaszorításával, pl.: a terület kaszálásával hozzájárulhatunk a természetes életközösség helyreállításához, sok védett növény életterének megmentéséhez.

A Keszthelyi-hegység betonnal foglalt forrásai közül többet „visszaadtuk a természetnek” úgy, hogy természetes forrásfoglalást készítettünk a betonszarkofág helyett.